Szkoła Kitesurfingu

Kurs Kitesurfing / Szkoła Kitesurfing

Podstawowy kurs nauczania polega na nauce teoretycznej oraz praktycznej. Głównie wykonuje się go na plaży. Istotnym elementem jest aby miejsce nauczania kitesurfingu było szerokie oraz bez zabudowań. Kształcenie rozpoczyna się teorią, następnie ćwiczeniami doskonalącymi. Część praktyczną w wodzie wykonuje się po dokładnym przestudiowaniu teorii.
W Polsce najpopularniejszym miejscem nauki oraz doskonalenia kitesurfingu jest Mierzeja Helska.